Marutai Kyushu Local Bar Ramen Series 2 มื้ออาหาร 8 ชนิด

Marutai Kyushu Local Bar Ramen Series 2 มื้ออาหาร 8 ชนิด

¥5,600ราคา

ชุดอาหาร 8 แบบ x 2 มื้อ ได้แก่ Nagasaki, Oita, Saga, Miyazaki, Kurume, Kagoshima, Hakata, Kumamoto

คุณสามารถเพลิดเพลินกับราเม็งแสนอร่อยจากแต่ละจังหวัดในคิวชูซึ่งเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นได้ที่บ้าน

สินค้าคล้ายกัน